Lanes, fra Nedre Maudal

GJESDAL/BJERKREIM: Dette er en fantasisk og spennende tur l
under bratte fjell og flog langs Maudalsvatnet, med fjell som Vinjakula og Trollakyrkja på hver side. Stien er en del av den gamle kirkeveien mellom Maudal og Espeland. Det har i 2020/2021 blitt gjort en formidabel jobb med å rydde og gjenoppbygge denne stien.

1 2