Rundtur i Mysingheia

EIGERSUND: Vi har tatt oss en historisk vandring, der motstandsgruppa Vestige IV fra Kompani Linge opererte under 2. verdenskrig. Mysinghålå rommet på det meste 14 sabotører og flyktninger, og tyskerne fant aldri hula. Underveis på turen fant vi også minnesmerket etter de 7 britiske soldatene som døde da et trekkfly styrtet ved Hestadfjellet.

Lanes, fra Nedre Maudal

GJESDAL/BJERKREIM: Dette er en fantasisk og spennende tur l
under bratte fjell og flog langs Maudalsvatnet, med fjell som Vinjakula og Trollakyrkja på hver side. Stien er en del av den gamle kirkeveien mellom Maudal og Espeland. Det har i 2020/2021 blitt gjort en formidabel jobb med å rydde og gjenoppbygge denne stien.

1 2 3 4 5